Translate website

Choose languge above for translation of the website

Sveriges längsta broledning för fjärrvärme

Sundsvall Energi och Trafikverket har ett samarbete om E4 Sundsvall och fjärrvärmeledningar i Sundsvallsbron. Ett samarbete med många vinster. Vi investerar cirka 18 miljoner kronor för den 1,5 kilometer långa fjärrvärmeledningen från Skönsberg via Sundsvallsbron till Fridhemsgatan. Bron planeras vara färdigställd hösten 2015.

 

Fjärrvärmeledningen i nya bron kan ge Njurunda fjärrvärme från Korsta och möjlighet att tillvarata spillvärme från fabriker. Fjärrvärmeledningen på 1,5 kilometer är vad vi erfar, Sveriges längsta broledning för fjärrvärme. Det är ovanligt med så långa broar i tätbebyggelse som här i Sundsvall, varför det även är ovanligt att dra fjärrvärmeledningar genom långa broar.


Med fjärrvärmeledningen får vi möjlighet att förlänga sitt huvudnät från ledningarna i Skönsberg över fjärden för inkoppling på Fridhemsgatan, vilket bidrar till att ytterligare trygga värmeförsörjningen till Skönsmon och Östermalm. Avtalet ger även möjlighet att i framtiden dra fjärrvärmeledningen till Njurundabommen. Dragningen kan dessutom möjliggöra ett framtida energisamarbete med Kubal och Akzo Nobel. Via ledningen skulle vi kunna ta tillvara spillvärme från fabrikerna för att ytterligare minska oljeförbrukningen vid Korstaverket.

 

I december 2010 publicerade Fjärrvärmetidnigen en artikel om vår planerade broledning, läs den gärna.    


Läs mer om E4 Sundsvall på Trafikverkets hemsida.

 

    Senast ändrad: 2014-01-23

 

Teckna elavtal
Det lönar sig att teckna avtal med Sundsvall Energi